JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЂУНИС

О нама

Комунално јавно предузеће у Убу датира од 1951. Године када је основана Управа за пијачне и комуналне послове која се бавила одржавањем јавне хигијене и одржавањем зелене и сточне пијаце. Године 1967. примањем делимично изграђеног градског водовода од Режијског одбора прераста у Комуналну радну организацију „Ђунис“. Као комунално јавно предузеће „Ђунис“ уписано је у судски регистар 1989.године.

Своје делатности обављамо преко радне јединице за водоводне и канализационе радове која обавља и послове производње и дистрибуције воде, одржавање водоводне мреже, одржавање кишне и фекалне канализације. 

Радна јединица за комуналне послове обавља послове чишћење и одржавање зелених јавних површина, изношења смећа грађана и привреде, одржавање зелене и сточне пијаце, као и одржавање градског гробља.

Облик организовања предузећа је усаглашена са Законом о предузећима („Сл.листа СРЈ“ бр. 29/96), Решењем Привредног суда у Ваљеву дана 02.07.1998. године, предузеће је регистровано за обављање основне делатности – пречишћавање и дистрибуција воде, шифра 41000 и још 9 споредних делатности.

Решењем Трговинског суда у Ваљеву од 10.07.2002. године делатност предузећа је проширена на још 14 споредних делатности, а решењем истог суда од 25.10.2004. године проширена је на још 2 споредне делатности.

Дана 13.07.2005. године решењем Агенције за Привредне регистре БД. 61728/2005 извршено је превођење нашег предузећа.

Седиште предузећа је у Убу, у  ул. Вељка Влаховића бр.6.

1998
Предузеће је регистровано за обављање основне делатности – пречишћавање и дистрибуција воде

Решењем Привредног суда у Ваљеву дана 02.07.1998. године, предузеће је регистровано за обављање основне делатности – пречишћавање и дистрибуција воде

2002
Делатност предузећа је проширена на још 14 споредних делатности

Решењем Трговинског суда у Ваљеву од 10.07.2002. године делатност предузећа је проширена на још 14 споредних делатности

2004
Делатност предузећа је проширена на још 2 споредне делатности

Решењем Трговинског суда у Ваљеву 25.10.2004. године делатност предузећа је проширена на још 2 споредне делатности.

2005
Извршено превођење нашег предузећа

Дана 13.07.2005. године решењем Агенције за Привредне регистре БД. 61728/2005 извршено је превођење нашег предузећа.


Повезане службе