JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЂУНИС

Општи услови

Ови општи услови односе се на коришћење интернет продаје фирме КЈП Ђунис УБ, на подручју Републике Србије, односно путем сајта www.djunis.rs.

Куповина путем интернет продавнице, може се користити без накнада за коришћење, а према ниже наведеним условима и правилима. Уколико се одлучите за коришћење интернет продавнице, прихватате обавезу да безусловно поштујете и да сте сагласни са условима и правилима који су наведени на интернет страници.

Приступ на интернет страницу www.djunis.rs веб продавнице понекад може бити отежан или недоступан због радова, одржавања или увођења нових садржаја, као и у случајевима непредвиђених околности. КЈП Ђунис УБ ће у најкраћем року отклонити разлоге за ограничени приступ страницама веб продавнице.

КЈП Ђунис УБ не одговара за садржај понуде, пренет путем линкова на друге интернет странице. Садржаји на таквим страницама су изван контроле КЈП Ђунис УБ, те стога није одговоран за садржај на тим страницама.


Начин регистрације купца/потрошача

За регистрацију на интернет продавницу, морате имати најмање 18 година живота.

Одговорност за тачност и потпуност унетих података приликом регистрације од стране купца/потрошача је на купцу/потрошачу.

Настале промене у подацима, које сте као купац/потрошач унели приликом своје регистрације, треба у што краћем року да ажурирате на вашем корисничком рачуну, односно обавестите нас о насталим променама путем е-маил адресе: office@djunis.rs


Услови куповине

Поступак и услови куповине/продаје робе путем интернет продаје, утврђени су кроз 4 (четири) фазе поступка и то: поручивање, плаћање, достава, поврат/рекламација робе.

Испоручилац поручене робе је КЈП Ђунис УБ.

Правна лица могу да нас контактирају путем е-маил-а достављањем следећих података: пиб, матични број предузећа, решење о регистрацији и број текућег рачуна. Након достављања тражених података, сматраће се да је правно лице, као подносилац апликације, обавило куповину.

Све цене су изражене у динарима са пдв-ом на дан поруџбине.


Испорука робе

КЈП Ђунис УБ не испоручује робу. Производи на сајту су дигиталног формата, те је достава исте немогућа.

Потврде и дигитална добра ће бити послата на е-маил.


Политика рекламација

Образац за одустанак од уговора - Рекламациони лист:

https://www.paragraf.rs/obrasci/Izjava_o_odustanku_od_ugovora_na_daljinu_ili_ugovora_koji_se_zakljucuje_izvan_poslovnih_prostorija_ID_3767.pdf


Овом Политиком за Рекламације се одређује под којим условима КЈП Ђунис УБ решава проблем рекламације од стране потрошача за купљене производе путем интернета или телефона.

У случају рекламације можете се обратити директно у седишту компаније КЈП Ђунис УБ : ул. Вељка Влаховића бр.6, 14210 Уб, Република Србија;

подаци за утврђивање идентитета компаније:
матични број: 07098499,
ПИБ: 101347777;
контакт телефон: 0800115114
е-маил:
office@djunis.rs.


Услови поручивања робе

Производи се поручују електронским путем. Роба се сматра порученом у тренутку када купац/потрошач прође целокупан процес поручивања који се састоји од 4 корака:

1. Преглед поруџбине

2. Унос података

3. Плаћање

4. Рачун

На е-маил којим сте се регистровали као купац/потрошач добићете потврду да је поруџбина примљена од стране КЈП Ђунис УБ, у супротном морате проверити да ли су одабрани производи евидентирани као купљени (налазе се у „корпи“).

Уколико не добијете потврду да је поруџбина примљена, морате поновити поступак поручивања или контактирати подршку.

КЈП Ђунис УБ не одговара за неуспело поручивање робе.

Када извршите поруџбину на овој Интернет продавници, изјављујете да имате више од 18 година и да имате пословну способност за закључење овог правног посла.


Рокови и начин плаћања робе

Улазнице купљене на продајним местима КЈП Ђунис УБ могу се платити у готовом или платним картицама.

Улазнице купљене путем Интернет продавнице плаћају се искључиво платном картицом.

Свака улазница постаје важећа након целокупне уплате цене улазница и трошкова сервиса приказаних приликом куповине.

ПДВ је урачунат у цену и нема скривених трошкова.


Изјава о конверзији

Сва плаћања биће извршена у локалној валути Републике Србије – динар (РСД). За информативни приказ цена у другим валутама користи се средњи курс Народне Банке Србије. Износ за који ће бити задужена Ваша платна картица биће изражен у Вашој локалној валути кроз конверзију у исту по курсу који користе картичарске организације, а који нама у тренутку трансакције не може бити познат. Као резултат ове конверзије постоји могућност незнатне разлике од оригиналне цене наведене на нашем сајту.

Приликом уношења података о платној картици, поверљиве информације се преносе путем јавне мреже у заштићеној (криптованој) форми употребом ССЛ протокола и ПКИ система, као тренутно најсавременије криптографске технологије. Сигурност података приликом куповине, гарантује процесор платних картица, Банка Интеса ад Београд, па се тако комплетни процес наплате обавља на страницама банке. Нити једног тренутка подаци о платној картици нису доступни нашем систему.

У случају повраћаја средстава купцу који је претходно платио неком од платних картица, делимично или у целости, а без обзира на разлог враћања, КЈП "Ђунис" Уб је у обавези да повраћај врши искључиво преко Visa, Еc/Мc, Amex, Dina и Мaestro метода плаћања, што значи да ће банка на захтев продавца обавити повраћај средстава на рачун корисника картице.


Заштита приватности корисника

Обавезујемо се да ћемо чувати приватност свих наших купаца. Прикупљамо само неопходне, основне податке о купцима/ корисницима и податке неопходне за пословање и информисање корисника у складу са добрим пословним обичајима и у циљу пружања квалитетне услуге. Дајемо купцима могућност избора укључујући могућност одлуке да ли желе или не да се избришу са маилинг листа које се користе за маркетиншке кампање. Сви подаци о корисницима/купцима се строго чувају и доступни су само запосленима којима су ти подаци нужни за обављање посла. Сви запослени у КЈП "Ђунис" Уб (и пословни партнери) одговорни су за поштовање начела заштите приватности.

Корисник прихвата да лични подаци могу бити електронски обрађени од стране КЈП "Ђунис" Уб за потребе извршења услуге.Заштита поверљивих података о трансакцији 

Приликом уношења података о платној картици, поверљиве информације се преносе путем јавне мреже у заштићеној (криптованој) форми употребом ССЛ протокола и ПКИ система, као тренутно најсавременије криптографске технологије.

Сигурност података приликом куповине, гарантује процесор платних картица, Банка Интеса ад Београд, па се тако комплетни процес наплате обавља на страницама банке. Нити једног тренутка подаци о платној картици нису доступни нашем систему.


Повраћај средстава

Право на враћање улазница купац улазнице има само у случају затварања Аква Парка услед непредвиђених ситуација, техничких проблема и лоших временских прилика. У том случају, улазница ће бити сторнирана, а новац враћен купцу на текући рачун или преко Visa, Еc/Мc, Amex, Dina и Мaestro метода плаћања. Купцу се поред поврата новца, може обезбедити замена карте са другим датумом.

У случају повраћаја новца, купцу ће бити враћен износ цене улазнице, без сервисних трошкова.


ВИША СИЛА

У случају да КЈП "Ђунис" Уб није у стању да испуни своје обавезе због рата, побуне, терористичких аката, штрајкова, несрећа, пожара, блокаде, поплаве, одлуке или акције епидемиолошке власти, природне катастрофе, тешког поремећаја у снабдевању енергијом или било чега другог, из разлога који је ван његове моћи и контроле, неће бити одговоран за губитак или штету насталу овим догађајима. Ако је Аква Парк затворен, због горе наведених околности, КЈП "Ђунис" Уб ће о томе обавестити купце што је пре могуће путем веб сајта.

За време трајања више силе мирују обавезе уговорних страна.

У случају да виша сила траје дуже од 180 дана од планираног дана важења улазнице, купац улазнице има право на повраћај новца и сторнирање улазнице.


ОБАВЕЗА ВРАЋАЊА НОВЦА

КЈП "Ђунис" Уб ће извршити враћање новца купцу на текући рачун купца или на продајном месту где су улазнице купљене у року од 240 дана од дана куповине улазнице уколико је купац поднео захтев за враћање новца.


Контактирајте нас позивањем броја телефона 0800115114 или нам путем контакт форме пошаљите број рачуна (фактуре), Ваше име, презиме
и број телефона.


ОБАВЕШТЕЊЕ

У циљу заштите од злоупотребе, КЈП "Ђунис" Уб, у одређеним околностима (уколико се трансакција при провери покаже као сумњива) може захтевати од купца додатне податке – скен платне картице са видљиве четири последње цифре. Уколико не прихватате горе наведене услове пословања, можете затражити поврат средстава која ће бити враћена на рачун са кога је извршено плаћање.


Изјава о пдв-у

Пдв је урачунат у цену и нема скривених трошкова.