JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЂУНИС

Зимска служба


Ценовник:


1. Одређују се цене услуга зимског одржавања путева и улица у надлежности општине Уб и услуге превоза каменог агрегата путева у надлежности општине Уб , у висини датој у колони 5 „Нова цена“ табеларно приказано:

Р. бр.

Услуга

Јединица мере

Стара цена

Нова цена

Индекс 5/4

1

2

3

4

5

 

1.

Рад камиона кипера са раоником и посипачем за чишћење снега на путевима и улицама у надлежности Општине Уб

din/h

0

8.000,00

0

2.

Рад утоваривача (Caterpillar 428F2) на чишћењу снега на путевима и улицама у надлежности Општине Уб

din/h

 

0

4.800,00

0

3.

Рад мини утоваривача (Caterpillar 242 D опремљеног ножем за чишћење снега на путевима и улицама у надлежности Општине Уб

din/h

0

5.000,00

0

4.

Дежурство комплетно опремљеног возила за зимску службу

din/h

0

1.600,00

0

5.

Дежурство утоваривача (Caterpillar 428F2) 

din/h

0

960,00

0

6.

Дежурство мини утоваривача (Caterpillar 242 D)

din/h

0

1.000,00

0

7.

Ручно посипање материјала и чишћење снега и леда

din/h

0

300,00

0

8.

Превоз камионом кипером каменог агрегата различитих фракција

din/h

0

6.500,00

0

9.

Рад возила до 2t за превоз радника  

din/h

0

800,00

0

Набавка материјала

Р. бр.

Материјал

Јединица мере

Цена

10.

Ризла

t

Цена добављача уговорена након спроведеног поступка јавне набавке

11

Индустријска сo CONaCl

t

Цена добављача уговорена након спроведеног поступка јавне набавке

12.

Индустријска сo COCaCl

t

Цена добављача уговорена након спроведеног поступка јавне набавке