JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЂУНИС

Служба базена и СРЦ „Школарац“ у Убу


Послови управљања и одржавања СРЦ "Школарац" у Убу:

  • одржавање објекта и опреме на „СРЦ“ Школарац у Убу, травнатих и других површина са мобилијарима у оквиру спортског комплекса,
  • припрема простора „СРЦ“ Школарац у Убу за организовање спортских манифестација и других активности примерених простору.

Карактеристике организовања рада на СРЦ "Школарац" у Убу:

  • карактер „СРЦ“ Школарац у Убу условљава и сезонски рад у припреми терена у периоду сезонских турнира,
  • радно време „СРЦ“ Школарац у Убу је од 07 до 15 часова. После радног времена на „СРЦ“ Школарац у Убу организују се друге манифестације,
  • посебна пажња свих запослених – радно ангажованих на „СРЦ“ Школарац у Убу је беспрекорна хигијена целокупног комплекса и безбедност посетилаца,
  • „СРЦ“ Школарац у Убу поред осталих карактеристика и локацијом (непосредна близина Центра) је идеалан за организовање поред спортских и других културно – забавних манифестација.

Одлуком о допуни оснивачког акта Комуналног јавног предузећа „Ђунис“ Уб („Службени гласник општине Уб“, број 20/2017), Предузећу је додата и нова делатност „делатност спортских објеката“, под шифром 93.11 и обухвата рад отворених спортских објеката  (отворени, ограђени или покривени, са трибинама за седење или без њих), пливачки базени.

Комунално јавно предузеће „Ђунис“ Уб, као вршилац комуналних делатности са искључивим правом по Одлуци о промени оснивачког акта Комуналног јавног предузећа „Ђунис“ Уб („Службени гласник општине Уб“, број 21/2016, 201/2017), од 1. јануара 2018. године је вршилац нове делатности  под шифром 93.11 која обухвата рад отворених спортских објеката  (отворени, ограђени или покривени, са трибинама за седење или без њих), пливачки базени.

Предузеће је почетком  2018. године  преузело послове одржавања Градских базена у Убу и послове одржавања  Спортско рекреативног центра „Школарац“ од Установе за културу и спорт „Културно – спортски центар Уб.

Предузеће је Правилником о организацији и систематизацији послова број 1230/2017 од 25. децембра 2017. године, формирало нову организациону јединицу „Службу базена и СРЦ „Школарац“.

Скупштина општине Уб је на одржаној седници 20. септембра 2018. године, донела Одлуку о редовном и инвестиционом одржавању отворених базена и Спортско рекреативног центра „Школарац“ у Убу, број 352-34/2018-01.

Планирани обим активности послова одржавања отворених базена и СРЦ „Школарац“ у Убу и у 2019. години:

У 2019. години планирају се активности на редовном и инвестиоционом одржавању:

  • отворених базена са припадајућим објектима, опремом и припадајућим земљиштем у Убу, улица Омладиснких бригада бб

и

  • спортско рекреативног центра „Школарац“ са припадајућим објектима и опремом (два фудбалска терена, атлетска стаза, mini pitch терен, игралиште за децу, терен за одбојку, два кошаркашка терена, рукометни терен, зграда слачионице, тениски терени, припадајуће земљиште) у Убу, улица Спортска 1, и то:

Инвестициони радови на изградњи и реконструкцији објеката (изградња Aqua Park, других спортских и пратећих објеката и сл.) биће планирана буџетом Општине Уб за наредну годину.

Редовно инвестиционо одржавање у наредној години са планираним оквирним коштањем:

Назив редовног инвестициоог одржавања, трошкова и сл.

Оквирни износ коштања

Редовно одржавање, трошкови струје, воде, радне снаге и сл.

7.500.000,00

Ангажовање 6 (шест) лиценцираних спасилаца

1.000.000,00

Радно ангажовање лица за извршење неоходних послова везаних за делатност службе

1.000.000,00

Озелењавање простора садницама

500.000,00

Набавка мобилијара (клупи, канти и сл.)

500.000,00

Реконструкција тениских терена

300.000,00

Одржавање хигијене простора (јавних WC-а и  сл.)

200.000,00

Санација - крпљење корита базена

500.000,00

Услужни радови

500.000,00

Ремонт мотора, хлоринатора, пумпи и сл.

500.000,00

Набавка опреме за прву помоћ, алата и сл.

500.000,00

                                     Укупно:

13.000.000,00

 

 

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ отворених базена и СРЦ Школарац

Назив

Оквирни износ прихода

Продаја дневних улазница за базен

1.500.000,00

Продаја сезонских улазница

150.000,00

Приход од закупа угоститељског објекта

200.000,00

Приход од закупа простора за продају сладоледа

400.000,00

Приход од рентирања мобилијара

100.000,00

Приход од продаје термина на СЦ Школарац

200.000,00

                                     Укупно:

2.550.000,00


1. Одређују се цене услуга одржавања Спортско рекреативног центра „Школарац“ и Градских базена у Убу, у висини датој у колони 5 „Нова цена“ табеларно приказано:

Р. бр.

Услуга

Јединица мере

Стара цена

Нова цена

Индекс 5/4

1

2

3

4

5

 

1.

Прање платоа базена пумпом под притиском

din/m2

 

0

8.,00

0

2.

Oрезивање живе ограде

din/m2

0

60,00

0

3.

Рад  усисивачем за лишће

din/m2

0

2,00

0

4.

Чишћење стаза и тротоара

din/m2

0

2,50

0

5.

Кошење самоходном косачицом

din/m2

0

5,50

0

6.

Кошење самоходном косачицом по Плану и програму

din/m2

 

0

3,30

0

7.

Кошење тримером са најлоном

din/m2

0

7,50

0

8.

Кошење тримером са најлоном по Плану и програму

din/m2

 

0

6,00

0

9.

Сакупљање кошевине

din/m2

0

3,20

0

10.

Кошење трактор косачицом

din/m2

0

8,00

0

11.

Грабуљање и четкање терена са вештачком травом

din/m2

 

0

8,00

0

12.

Уклањање снега до 5cm

din/m2

0

1.80

0

13.

Уклањање снега преко 5cm

din/m2

0

2,45

0

14.

Заливање са распршивачем

din/m2

0

1,20

0

15.

Заливање цревом

din/m2

0

1,70

0

16.

Заливање цистерном

по цистерни

0

4.000,00

0

17.

Усисивање корита базена

din/h

0

750,00

0

18.

Црпљење воде пумпом

din/h

0

750,00

0

19.

Рад мини утоваривача (Caterpillar 242 D)

din/h

0

4.200,00

0Повезани документи