JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЂУНИС

Управа

Генерални директор

Саша Милићевић - Дипл. економиста-менаџер
19.09.1979.

Технички директор

Миле Маровић - Спец. струковни инжењер машинства
06.01.1988.

Надзорни одбор

Председник: Дејан Филиповић

Заменик председника: Николина Јовановић

Члан: Снежана Вујетић