JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЂУНИС

Управа

 

 

Генерални директор

 

Миле Маровић - Спец. струковни инжењер машинства
06.01.1988.

 

Надзорни одбор

 

Председник: Дејан Филиповић

 

Заменик председника: Николина Јовановић

 

Члан: Софија Миладиновић