JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЂУНИС

Информација о отварању привремене зелене пијаце у Убу

У петак 24. Априла, отвара се привремена зелена пијаца у улици Ивана Милутиновића, на спортском полигону Основне школе Милан Муњас. Улаз у привремену пијацу је преко пута полициске станице.    

Привремена зелена пијаца у Убу радиће од понедељка до петка у термину од 7 до 13 часова.   

Опремљена је са 14 нових металних тезги, а за продају се може користити поред металних тезги и бетонске трибине које се налазе у оквиру ограђеног дела пијаце. До отварања реконструисане пијаце, неће се резервисати тезге, а наплаћиваће се дневни најам простора.

Забрањује се сва улична продаја ван ограђеног простора. Надзор над спровођењем ове одлуке вршиће комунална инспекција Општине Уб и полициска станица Уб.