JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЂУНИС

КЈП “Ђунис” ангажовао 41 радника преко јавних радова

Комунално предузеће у Убу датира од 1951. године, када је основана Управа за пијачне и комуналне послове, која се бавила одржавањем јавне хигијене и одржавањем зелене и сточне пијаце. Године 1967. примањем делимично изграђеног градског водовода од Режијског одбора прераста у Комуналну радну организацију «Ђунис».

Као Комунално јавно предузеће «Ђунис» уписано је у судски регистар 1989. године. Своје делатности обавља преко:

Радне јединице за водоводне и канализационе радове, која обавља послове производње и дистрибуције воде, одржавање водоводне мреже, израде прикључака на мрежу, одржавања кишне и фекалне канализационе мреже. У склопу ове јединице је и градски базен. Тренутна производња воде је 30-40 литара у секунди или 3000 м3 дневно, што снабдева 6500 грађана. У плану је изградња новог дела постројења за пречишћавање воде чиме би се добио исправан калитет воде и капацитет од 50 – 60 литара у секунди.

Радна јединица за комуналне послове обавља послове чишћења и одржавања зелених и јавних површина, изношења смећа грађана и привреде, одржавања зелене и сточне пијаце, као и одржавања градског гробља.

Комунално предузеће у Убу датира од 1951. године, када је основана Управа за пијачне и комуналне послове, која се бавила одржавањем јавне хигијене и одржавањем зелене и сточне пијаце. Године 1967. примањем делимично изграђеног градског водовода од Режијског одбора прераста у Комуналну радну организацију «Ђунис».

Као Комунално јавно предузеће «Ђунис» уписано је у судски регистар 1989. године. Своје делатности обавља преко:

Радне јединице за водоводне и канализационе радове, која обавља послове производње и дистрибуције воде, одржавање водоводне мреже, израде прикључака на мрежу, одржавања кишне и фекалне канализационе мреже. У склопу ове јединице је и градски базен. Тренутна производња воде је 30-40 литара у секунди или 3000 м3 дневно, што снабдева 6500 грађана. У плану је изградња новог дела постројења за пречишћавање воде чиме би се добио исправан квалитет воде и капацитет од 50 – 60 литара у секунди.

Радна јединица за комуналне послове обавља послове чишћења и одржавања зелених и јавних површина, изношења смећа грађана и привреде, одржавања зелене и сточне пијаце, као и одржавања градског гробља.