JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЂУНИС

КЈП "Ђунис" објављује позив за подношење понуда за јавну набавку ризле

КЈП "Ђунис" Уб упућује позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности - добара бр. ЈНМВ 1.1.4/11-Д/19.