JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЂУНИС

КЈП "Ђунис" Уб Јавна набавка мале вредности услуга – Услуга постављања новогодишње расвете

КЈП "Ђунис" Уб Јавна набавка мале вредности услуга – Услуга постављања новогодишње расвете.

БРОЈ : 1.2.16-У/19