JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЂУНИС

КЈП "Ђунис" Уб објављује обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности - Набавка тотема

КЈП "Ђунис" Уб објављује обавештење  о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности - Набавка тотема.

БРОЈ : 1.1.43-Д/19

Повезани документи