JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЂУНИС

КЈП "Ђунис" Уб објављује позив за подношење понуда - јавна набавка радова постављања видео надзора I фаза

КЈП "Ђунис" Уб објављује позив за подношење понуда за јавну набавку радова: радови постављања видео надзора I фаза.

БРЈН: 1.2.18-Р/2019.