JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЂУНИС

КЈП "Ђунис" Уб објављује позив за подношење понуда за јавну набавку добара: Набавка тотема.

КЈП "Ђунис" Уб објављује позив за подношење понуда за јавну набавку добара:

Набавка тотема.

Број јавне набавке: 1.1.43-Д/2019.