JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЂУНИС

КЈП "Ђунис" Уб упућује позив за подношење понуда - услуге техничког прегледа са осигурањем возила

На основу члана 55., 57. и 60. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 68/2015), КЈП "Ђунис" Уб упућује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку ЈНМБ - услуге техничког прегледа са осигурањем возила возног парка Наручиоца.

Бр. ЈНМВ: 1.2.10-У/20