JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЂУНИС

КЈП "Ђунис" упућује позив за подношење понуде - услуге осигурања од основних каско ризика и допунског ризика крађе.

КЈП "Ђунис" Уб упућује позив за подношење понуде у поступку јавне набавке мале вредности

ЈНМБ бр. 1.2.12/1-У/19

Набавка услуге осигурања од основних каско ризика и допунског ризика крађе.