JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЂУНИС

Надметање за продају половног путничког возила VOLKSWAGEN PASSAT 3B

Комунално јавно Предузеће „Ђунис“ Уб,  објављује:

О г л а с

за јавно надметање за продају половног путничког возила

Предмет јавног надметања ради продаје је половно  путничко возило  VOLKSWAGEN PASSAT  3B,

следећих карактеристика:

- Врста: путничко возило
- Марка и тип: VOLKSWAGEN PASSAT 3B
- Број мотора: ATJ073011
- Година производње: 2000
- Снага мотора 85
- Запремина мотора: 1896
- Боја: 3 M црвена
- Број осовина 2
- Није регистровано
- Возило није у возном стању

Возило није у возном стању.
Прво јавно надметање одржаће се   03. јула 2020. године у 10:00 часова у просторијама КЈП „Ђунис“ Уб, у улици Вељка Влаховића број 6, у Убу.
Уколико прво јавно надметање не успе заказује се друго јавно надметање дана 06. јула 2020. године у 10:00 часова.


Повезани документи