JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЂУНИС

Обавештење поводом доношења одлуке о Првој измени и допуни Програма пословања КЈП "Ђунис" за 2019. годину

Надзорни одбор Комуналног јавног предузећа „Ђунис“ Уб, на основу Предлога за доношење Програма пословања Комуналног јавног предузећа „Ђунис“ Уб за 2019. годину, број 694/1/2019, предложеног дана 18. јуна 2019. године од стране директора Комуналног јавног предузећа „Ђунис“ Уб,  на основу члана 33. став 1. тачка 2) Статута Комуналног јавног предузећа „Ђунис“ Уб („Службени гласник општине Уб“, број 28/2016), члана 45.  став 1. тачка 2) Одлуке о промени оснивачког акта Комуналног јавног предузећа „Ђунис“ Уб („Службени гласник општине Уб“, број 21/2016, 21/2017 и 5/2018) и члана 22. став 1. тачка 2) Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016), врши измену Програма пословања предузећа за 2019. годину у делу Финансијског плана за 2019. годину.

У прилогу можете пронаћи целокупно обавештење.

Повезани документи