JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЂУНИС

Одлука о доношењу Програма пословања Комуналног јавног предузећа „Ђунис“ Уб за 2019. годину

У прилогу достављамо Одлуку о доношењу  Програма пословања Комуналног јавног предузећа „Ђунис“ Уб за 2019. годину, број 1324/2018  донете од стране Надзорног одбора Комуналног јавног предузећа „Ђунис“ Уб,  дана 30. новембра 2018. године.

Повезани документи