JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЂУНИС

Служба јавних паркиралишта


Општина Уб подељена јe на три паркинг зоне у којима је паркирање временски ограничено:

Екстра зона (плава)
У екстра зони време паркирања ограничено је на 120 минута. Цена паркирања за сваки започети сат износи 100 динара. Кратки број за уплату паркинга SMS-ом у екстра зони је 9043.

Списак улица које се налазе у екстра зони:

1. улица 3.октобар (целом дужином).

 

Прва зона (црвена)

У првој зони време паркирања ограничено је на 120 минута. Цена паркирања за

сваки започети сат износи 50 динара. Кратки број за уплату паркинга SMS-ом у

црвеној зони је 9041.

Списак улица које се налазе у првој зони:

1. Улица Краља Петра Првог Ослободиоца (целом дужином),

2. Паркиралиште на кп.бр. 231/1, 229/1 КО Уб-код Поште,

3. Паркиралиште на кп.бр. 391 и 392 КО Уб- код Цркве.

 

Друга зона (жута)

У другој зони време паркирања је неограничено. Цена паркирања за сваки

започети сат износи 40 динара. Кратки број за уплату паркинга SMS-ом у жутој

зони је 9042.

У другој зони могућа је куповина и дневне паркинг карте, слањем SMS поруке на

број 9040.

Списак улица које се налазе у другој зони:

1. улица Вука Караџића (целом дужином),

2. улица Душана Даниловића (целом дужином),

3. улица Војводе Мишића ( део од улице Краља Петра Првог Ослободиоца до улице Ивана Миловановића),

4. улица Свете Поповић ( део од улице Дринске Дивизије до улице Војводе Мишића),

5. улица Милоша Селаковића (целом дужином),

6. улица Школска (целом дужином),

7. Паркиралиште на кп.бр. 212,213 и 214/1 КО Уб-код „Комитета“,

8. Паркиралиште на кп.бр. 223, 242/2 и 225/1 КО Уб-иза зграде правосудних органа,

9. Паркиралиште у улици Сестара Ребавки код Ламела на кп.бр. 787/5, 787/6, 786/1, 786/3 КО Уб,

10. Паркиралиште на кп.бр. 861/2 КО Уб- код стадиона ФК Јединство,

11. Паркиралиште на кп.бр. 124 КО Уб- на локацији „Стари Интернат“,

12. Паркиралиште на кп.бр. 857 и 858/1 КО Уб- код Градског базена,

13. Паркиралиште на кп.бр. 227/3 КО Уб- код Поште,

14. улица Ивана Миловановића (целом дужином),

15. улица Вељка Влаховића (целом дужином),

16. Паркиралиште на улазу на Спортско-рекреативни центар „Школарац“,

17. улица Немање Матић (целом дужином),

18. паркиралиште објекта Спортска хала у Убу (дворишни део),

19. паркиралиште Зелени пијац.

 

Контрола и наплата паркирања примењују се радним данима од 7 до 19 сати и

суботом од 7 до 12 сати.

Рекламације

маил: parkingub@gmail.com

тел: 014 411 107

Уколико се налог за плаћање издате дневне паркинг карте плати у року од 8 дана, умањује се за 50%.

Рекламације можете поднети и лично у канцеларијама дирекције КЈП Ђунис Уб, у улици Вељка Влаховића бр. 6 као и путем мејла parkingub@gmail.com.