JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЂУНИС

Служба за детекцију кварова


  • послови на смањењу неприходоване воде – мерење и детекција цурења у водоводном систему,
  • послови утврђивања методологије рада на терену, методологије обраде и анализе података,
  • послови на издавању радних налога за отклањање кварова и свих радова на водоводној мрежи,
  • послови континуираног праћења система водоснабедевања: послови мерења протока и притиска; обиласка терена – пасивна детекција.

Откривање цурења – активна детекција; провера вентила и хидраната и сл. и други послови из делокруга Службе.

Служба располаже следећом опремом:

  • један корелатор,
  • један геофон,
  • један феромагнетни трагач,
  • два ултразвучна покретна мерача протока,
  • један трагач подземних инсталација,
  • један тримблов уређај за геопозиционирање.

Служба у 2019. години не планира набавку нове опреме за детекцију кварова.

Рад службе ће бити организован као и до сада у више праваца:

Ажурирање постојеће базе ГИС-а новим цевоводима и прикључцима.

Превентивно тражење губитака опремом и анализа водоводне мреже (зонирање).

Излазак на терен по позиву Службе одржавања водовода и канализације ради одређивања микролокације цурења код хаварија.

Неопходна је заштитна опрема за четири радника службе.

Ценовник:


Р. бр.

Услуга

Јединица мере

Стара цена

Нова цена

Индекс 5/4

1

2

3

4

5

 

1.

Излазак стручног лица са опремом на терен

По изласку

0

4.000,00

0

2.

Рад геофоном

h

0

3.000,00

0

3.

Рад колератором

h

0

4.000,00

0

4.

Мерење ултразвучним мерачем протока

h

0

500,00

0

5.

Тражење подземних инсталација

h

0

3.000,00

0

6.

Позиционирање шахтова

комад

0

1.000,00

0