JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЂУНИС

Апел грађанима

Са почетком зимске сезоне КЈП "Ђунис" Уб апелује на грађане да пепео не одлазу у контејнере и канте који су намењени за комунални отпад. Пепео треба хладити и тако охлађен одлагати у бурад за пепео, како не би долазило до паљења контејнера и могућности паљења камиона смећара. 

Грађевински отпад не спада у комунални отпад и није у надлежности КЈП "Ђунис" Уб, те с тим ова услуга се накнадно наплаћује. У случају потребе уклањања грађевинског отпада можете позвати нашу службу Комуналне хигијене да би се услуга накнадно извршила.

С поштовањем

КЈП "Ђунис" Уб