JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЂУНИС

КЈП "Ђунис" Уб објављује позив за подношење понуда за јавну набавку добара: Набавка новогодишње расвете

КЈП "Ђунис" Уб објављује позив за подношење понуда за јавну набавку добара:

Набавка новогодишње расвете и обликована је по партијама.

Број јавне набавке: 1.1.44-Д/2019.