JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЂУНИС

Одлука о додели уговора - набавка аутодизалице

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 68/2015) 

КЈП "Ђунис" објављује обавештење о закљученом уговору у поступку ЈНМВ - половна аутодизалица.


Повезани документи