JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЂУНИС

Оглас за прикупљање понуда за давање у закуп пијачног пословног простора локала

На основу одредби  Закона о јавној својини („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2011 и 88/2013) и  Одлуке о расписивању лицитације – огласа за прикупљње затворених писмених понуда за давање у закуп пијачног пословног простора/локала,  број 447,донете од стране  Надзорног одбора Комуналног јавног предузећа „Ђунис“ Уб,  21. 04. 2020. године, Комисија за доделу пословног простора Нове зелене пијаце у Убу, расписује

О Г Л А С

за прикупљање затворених писмених понуда за давање у закуп пијачног пословног простора  локала

Повезани документи