JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЂУНИС

КЈП "Ђунис" Уб објављује позив за прикупљање понуда: набавка канти и контејнера.

КЈП "Ђунис" Уб упућује позив за подношење јавне набавке мале вредности, набавка канти и контејнера за комунални отпад. 

БРЈН: 1.1.18-Д/19