JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЂУНИС

Наше службе

Радна јединица за комуналне послове обавља послове чишћења и одржавања зелених и јавних површина, изношења смећа грађана и привреде, одржавања зелене и сточне пијаце, као и одржавања градског гробља.
Служба одржавања водовода и канализације

Послови одржавања и изградње водоводне мреже и водоводних прикључака.

Служба општих и правних послова

Служба општих и правних послова Предузћа ће у току 2019. године посебну пажњу посветити извршавању следећих задатака.

Служба комуналне хигијене

У оквиру Службе комуналне хигијене организује се група послова.

Служба одржавања јавне расвете

У служби одржавања јавне расвете су стално запослена 3 радника.

Служба јавних паркиралишта

Информације о паркинг зонама и начину плаћања паркинга на територији општине Уб.

Служба Зоохигијене

Стратегија решавања проблема усмерена је у следећим правцима.

Финансијска служба

Финансијска служба.

Комерцијална служба

У 2019. години Комерцијална служба ће максимално повећати активност на ажурирању свих евиденција својих корисника.

Служба за производњу и дистрибуцију воде

У току 2019. године планирано је захватање 1 600 000 m3 сирове воде и прерада те количине на постројењу.

Служба зеленила, гробља и пијаца

Послови одржавања јавних зелених површина: уређење, текуће и инвестиционо одржавање и санација зелених рекреативних површина и приобаља.

Служба за детекцију кварова

Послови на смањењу неприходоване воде – мерење и детекција цурења у водоводном систему.

Служба термотехничких и термоенергетских инсталација

Редовно годишње скупљање података о објектима јавних установа, у смислу техничких карактеристика.

Служба базена и СРЦ „Школарац“ у Убу

Послови управљања и одржавања „СРЦ“ Школарац у Убу.

Зимска служба

Цене услуга зимског одржавања путева и улица у надлежности општине Уб.

Питајте нас

Уколико желите да нам поставите питање, слободно попуните форму испод и пошаљите нам питање директно на електронску пошту.

Најновије вести