JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЂУНИС

КЈП "Ђунис" Уб објављује позив за подношење понуда - хоризонталне једностепене пумпе

На оцнову члана, 55 став 1. тачка 2., члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон)

КЈП "Ђунис" Уб објављује

ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара: Хоризонталне једностепене пумпе.

Партија 1: хоризонтална једностепена пумпа, број 1.

Партија 2: хоризонтална једностепена пумпа, број 2.

Број јавне набавке: 1.1.23. -Д/20