JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЂУНИС

КЈП "Ђунис" Уб објављује позив за подношење понуда за јавну набавку добара: Замена система за надзор и управљање у водоводу у Убу

КЈП "Ђунис" Уб објављује позив за подношење понуда за јавну набавку добара:

Замена система за надзор и управљање у водоводу у Убу.

Број јавне набавке: 1.1.42.-Д/19.