JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЂУНИС

КЈП "Ђунис" Уб упућује позив за подношење понуда - набавка електроматеријала

КЈП "Ђунис" Уб упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - набавка електроматеријала.

Бр. ЈНМВ: 1.1.28-Д/20.