JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЂУНИС

КЈП "Ђунис" Уб упућује позив за подношење понуде - извођење радова на каналима и водотоковима другог реда.

На основу члана 55., 57. и 60. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 68/2015), КЈП "Ђунис" Уб упућује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности број 1.3.1-П/20.

Извођење радова на каналима и водотоковима другог реда. Набавка није обликована по партијама.