JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЂУНИС

Обавештење - без воде II зона

КЈП "Ђунис" Уб обавештење:

Услед пуцања цеви на Вучијаку, до отклањања квара без воде ће бити II зона.