JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЂУНИС

Одлука о доношењу Програма пословања Комуналног јавног предузећа „Ђунис“ Уб за 2020. годину

У прилогу достављамо Одлуку о доношењу Програма пословања Комуналног јавног предузећа „Ђунис“ Уб за 2020. годину, број 1195/2019 донете од стране Надзорног одбора Комуналног јавног предузећа „Ђунис“ Уб, дана 29. новембра 2019. године.

Повезани документи