JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЂУНИС

Позив за подношење понуда у поступну јавне набавке - ветеринарске услуге

КЈП "Ђунис" Уб објваљује позив за подношење  понуда у поступку ЈНМБ - пружање ветеринарских услуга.

Бр. ЈНМВ: 1.2.4-У/2019.