JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЂУНИС

Јавно надметање за продају половног булдозера гусеничара

На основу члана 33. став 2. Закона о јавној својини („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2011 и 88/2013) и  Одлуке о продаји основног средства путем јавног надметања, донете од стране  Надзорног одбора Комуналног јавног предузећа „Ђунис“ Уб, број 1090/2019 од 0710. 2019. године КЈП "Ђунис" Уб објављује Јавно надметање за продају половног булдозера гусеничара.