JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЂУНИС

КЈП "Ђунис" објављује позив за подношење понуда за јавну набавку половних моторних возила

КЈП "Ђунис" објављује позив за подношење понуда за јавну набавку половних моторних возила>. Број јавне набавке 1.1.40/1-Д/2019.