JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЂУНИС

ОГЛАС број 157-2/2024 - Издавање пословних објеката

ОГЛАС

број 157-2/2024 од 13фебруара 2024. године

 

за прикупљање писмених понуда за закуп пословних објеката:

 

1. Пословни објекат број 1. (климатизовани простор, димензија 6,00 х 2,00 m, површине 12,00 ; мокри чвор у оквиру климатизованог објекта димензија 2,00 х 2,00 m, површине 4,00 ; шанк за продају пића димензија 5,00 х 4,00 m, површине 20,00 ; наткривена башта димензија 10,00 х 14,00 m, површине 140,00 

и

2. Пословни објекат број 2. (климатизовани објекат димензија 5,00 х 3,20 m, површине 16,00 m²; мокри чвор у оквиру климатизованог објекта димензија 3,20 х 2,00 m, површине 6,40 ; шанк за продају пића димензија 1,50 х 4,00 m, површине 6,00 ; наткривена башта димензија 10,00 х 14,00 m, површине 140,00 .

 

Повезани документи